Βιοκλιματική κατοικία στο Πόρτο Ράφτη

Το αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο Μπέης & Συνεργάτες ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2009 την αρχιτεκτονική μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη, Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή ΚΑΣΤΡΟ.

Η πανέμορφη θέα και προς την θάλασσα, που αποκόπτεται απότομα με κατακρήμνιση και καταδύεται στα γαλάζια νερά του Ευβοϊκού, με δημιουργό την καταπληκτική γλυπτική της φύσης μέσα από το πέρασμα των χιλιάδων ετών, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για την σχεδίαση αυτής της βιοκλιματικής σύνθεσης. Η σύνθεση έγινε σε οικόπεδο 530 m² σε έδαφος με κλίση 10 %. Η κατοικία είναι 180 m² και εκτείνεται σε δύο ορόφους. Μελετήθηκε έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα θετικά τους χαρακτηριστικά και την θέα της περιοχής.

Στην ανάπτυξη των όγκων ξεχωρίζει ένα πέτασμα σε κάτοψη «Γ» που αποτελεί το όριο της θέας, με το βουνό, αλλά και τη μετάβαση από τον κοινόχρηστο στον ιδιωτικό χώρο. Παράλληλα η μορφή του οικοπέδου και η ανάγκη για την όσο το δυνατόν καλλίτερη τοποθέτηση και παρακολούθηση των φυσικών στοιχείων του, καθώς και του δομημένου περιβάλλοντος, οδήγησε στην ανάπτυξη της σύνθεσης με καθαρές λιτές γραμμές, διακριτούς όγκους σε σχετική αναλογία με το οικόπεδο. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός της κατοικίας, περιορίζει τις ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη, θέρμανση και τεχνητό φωτισμό.

Η βιοκλιματική μελέτη προβλέπει ότι η κατοικία αυτή, θα καταναλώνει στο σύνολό του 40% λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και δροσισμό σε σύγκριση με συμβατικές κατασκευές στην αντίστοιχη περιοχή. Οι μεταλλικές περσίδες στη Νότια πλευρά του κτηρίου, παρακολουθούν την κίνηση του ηλίου, έτσι ώστε το χειμώνα να επιτρέπουν την αύξηση των εσωτερικών φορτίων μέσω των ηλιακών κερδών, ενώ παράλληλα το καλοκαίρι να περιορίζουν σημαντικά την υπερθέρμανση. Όλα αυτά βέβαια με γνώμονα την ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα.