Νέο δημαρχείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής (Διπλωματική Εργασία)

Μέλιου Αλεξάνδρα, Μπέης Λεωνίδας

Στην διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση ενός νέου δημαρχείου για το δήμο Μαρκόπουλου Αττικής. Το σημερινό δημαρχείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μαρκόπουλου, αλλά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται πρόβλημα parking, έλλειψη χώρων εργασίας, προβληματική πρόσβαση από όλους τους δημότες. Το νέο οικόπεδο εκτάσεως 5 στρεμμάτων χωροθετείται στη Βόρεια επέκταση του δήμου πάνω στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη.

Η κεντρική ιδέα του κτιρίου είναι ένα κτίριο τοπόσημο, να βλέπει το καινούριο, το αύριο, χωρίς να γυρίζει την πλάτη του στο παλιό. Εμπνευσμένο από την παλιά Μεσογείτικη δόμηση και τους Φράγκικους πύργους, οι όγκοι του κτιρίου χωροθετούνται γύρω από μια αυλή – πλατεία που φιλοδοξεί να γίνει ο νέος τόπος συνάντησης και δράσεων. Στο σημείο σύνδεσης αλλά και διαχωρισμού των δύο κύριων όγκων του δημαρχείου ο συνολικός όγκος παρουσιάζει μια έξαρση, αναφορά στους πύργους, και μέσα εκεί τοποθετείται η ΑΙΘΟΥΣΑ δημοτικού συμβουλίου σε σχήμα αυγού.