ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σχετικά με την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ.