Ψυχογιόπουλος Παναγιώτης

Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ελαιοχρωματιστής