Σιλιτζίρης Ιωάννης

Τραπεζικός Υπάλληλος (συνταξιούχος)