Παπασταυριανός Κωνσταντίνος

Μηχανολόγος Αυτοκινήτων, Ιδιωτικός Υπάλληλος